sluzby_1

Dotace dešťovka

Dotace je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životního prostředí.

Tento program má za cíl motivovat vlastníky a stavebníky rodinných či bytových domů k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou. Sníží se tak množství odebírané pitné vody z povrchových i podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů.

dotace1
zachytávání srážkové vody
na zalévání zahrady
dotace2
akumulaci srážkové vody
pro splachování WC a zálivku
dotace3
využívání vyčištěné odpadní vody
jako vody užitkové

Pomůžeme Vám žádost vyřídit

Víme vše potřebné k úspěšnému vyřízení žádosti.